Assoc. Prof. Dr. Mithat DURAK Clinical Psychologist

Future of mankind is dependent on academic studies surrounded with ethical values. The future independent from science creates fear only.
Mithat DURAK, 05.02.2009, Bolu

1st Internatıonal Elderly Care Network and Local Government Symposıum

22.10.2016Doç. Dr. Mithat Durak

 

 

Dinar'da (Afyonkarahisar) Dinar Belediyesi ve Ulusal Yaşlılık Konseyinin düzenlemiş olduğu 21-22 Ekim 2016 tarihinde gerçekleştirilen 1st Internatıonal Elderly Care Network and Local Government Symposıum [1. Uluslararası Yaşlı Bakım Ağı ve Yerel Yönetimler Sempozyumu] isimli sempozyuma Ahiska Turkish Older Adults: Psychological Effects of Forced Migration and Deportation [Ahıska Türkü Yaşlılar: Zorunlu Göç ve Sınır Dışı Edilmenin Psikolojik Etkileri]  konulu sözel bildiri ile katıldım. Sempozyumun uluslararası düzeyde özgün ve kaliteli bilimsel çalışmaların bilimsel platformda paylaşılmasının yanı sıra mevcut yaşlı hizmetlerinin kamuoyunda duyulması, yaygınlaşması ve sürdürülmesi işlevi olmuştur. Bu bağlamda, bilimsel çalışmaların yanı sıra yerel yaşlı bakım ağlarıyla ilgili teorik ve pratik projeler sempozyumda izleyiciler ile paylaşılmıştır.

yorum