Assoc. Prof. Dr. Mithat DURAK Clinical Psychologist

Future of mankind is dependent on academic studies surrounded with ethical values. The future independent from science creates fear only.
Mithat DURAK, 05.02.2009, Bolu

7th International Social and Applied Gerontology Symposium

20.10.2016Doç. Dr. Mithat Durak

 

 

 

İlk defa 2005 yılında düzenlenen ve bu yıl yedincisi düzenlenen sempozyumun organizatörlüğünü ve yürütücülüğünü Türkiye’ye Gerontolojiyi getiren bilim insanı değerli hocam Prof. Dr. İsmail Tufan’ın yaptığı Uluslararası Sosyal ve Uygulamalı Gerontoloji Sempozyumu (USUGS)Antalya Akdeniz Üniversitesinde 19-20 Ekim 2016 tarihlerinde düzenlenmiştir.

 

Ev sahipliğini Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Gerontoloji Bölümünün yaptığı 7th International Social and Applied Gerontology Symposium [VII. Uluslararası Sosyal ve Uygulamalı Gerontoloji Sempozyumu] Ulusal Yaşlılık Konseyi (UYAK; National Council of Aging) ve Ulusal Sosyal ve Uygulamalı Gerontoloji Derneği (USUGD; National Social and Applied Gerontology Association) tarafından yapılan sempozyumda Ahiska Turkish Older Adults: Psychological Effects of Forced Migration and Deportation [Ahıska Türkü Yaşlılar: Zorunlu Göç ve Sınır Dışı Edilmenin Psikolojik Etkileri] konulu sözel bildiri ile katıldım.

 

Sempozyumda dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanlarının katılımına büyük bir özen gösterilmektedir. Böylece yaşlanma ve yaşlılık çalışmaları hakkında sadece uluslararası güncel durum hakkında bilgi transferi gerçekleştirilmekle kalmayıp, aynı zamanda yaşlanma ve yaşlılık olgularına farklı ülkelerin yaklaşımlarını öğrenmek de mümkün olmaktadır.

 

Sempozyumun web sitesine Sempozyum Bağlantısı adresinden ulaşılabilir.

yorum