Assoc. Prof. Dr. Mithat DURAK Clinical Psychologist

Future of mankind is dependent on academic studies surrounded with ethical values. The future independent from science creates fear only.
Mithat DURAK, 05.02.2009, Bolu

AMOS ile İleri Düzeyde Yapısal Eşitlik Modellemeleri Eğitimi

5.01.2013Doç. Dr. Mithat Durak

Amaç: AMOS kullanarak YEM yöntemlerini analiz etme becerisini geliştirme ve YEM analiz sonuçlarını yayınlama

 Eğitimin İçeriği:

 - Yapısal Eşitlik Modellemesi tekrarı

- AMOS programının görsel kullanımın tekrarı

- Model tanımlama

- Model yeterliliğinin testi

- Model değişimleme

- Doğrulayıcı faktör analizi

- Açımlayıcı faktör analizi

- Basit ve çoklu regresyon

- Belirginleştirme taraması (specification search) ile en iyi modeli elde etme

- Çoklu grup analizi

- APA formatına uygun rapor yazma

Hedeflenen Katılımcılar ve Ön Koşullar: Amos ile Yapısal Eşitlik Modellemeleri Temel Eğitimine katılmış kişiler

 Eğitimin Süresi: Toplam 16 saat (2 gün)

 Kontenjan: Maksimum 12 kişi

 Eğitim Materyali: SPSS ve AMOS yüklü dizüstü bilgisayar

 Eğitim Yeri: Bolu'daki eğitimlerdeki yer eğitim öncesi belirlenecektir. Bolu dışındaki eğitimlerde yer eğitim davetini yapan kişi/kurum tarafından belirlenir

 

yorum