Assoc. Prof. Dr. Mithat DURAK Clinical Psychologist

Future of mankind is dependent on academic studies surrounded with ethical values. The future independent from science creates fear only.
Mithat DURAK, 05.02.2009, Bolu

Uygulamalı İleri SPSS Eğitimi

5.01.2013Doç. Dr. Mithat Durak

Amaç: SPSS programını ileri düzeyde kullanma becerisini kazanma

Eğitimin İçeriği:

- Regresyon Analizi

- Basit Doğrusal Regresyon Analizi

- Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi

- Tek Yönlü ANOVA

- İki Yönlü ANOVA

- MANOVA

- Güvenilirlik Analizi

- Faktör Analizi

- Aracı (mediator) ve düzenleyici (moderator) değişken analizleri

- Örnek Uygulamalar

- Her analiz sonrası APA formatına uygun rapor yazma

Hedeflenen Katılımcılar ve Ön Koşullar: Temel İstatistik bilgisine ve temel düzeyde SPSS kullanma becerisine sahip kişiler

Eğitimin Süresi: Toplam 32 saat (4 gün)

Eğitimin Yeri: Bolu'daki eğitimlerdeki yer eğitim öncesi belirlenecektir. Bolu dışındaki eğitimlerde yer eğitim davetini yapan kişi/kurum tarafından belirlenir

Kontenjan: Maksimum 12 kişi

Eğitim Materyali: SPSS yüklü dizüstü bilgisayar. Dizüstü bilgisayarda sözkonusu programlar yüklü değilse mithat@mithatdurak.com'a yazıp yardım talep edilebilir 

 

 

yorum