Assoc. Prof. Dr. Mithat DURAK Clinical Psychologist

Future of mankind is dependent on academic studies surrounded with ethical values. The future independent from science creates fear only.
Mithat DURAK, 05.02.2009, Bolu

Uygulamalı Rorschach Eğitimi (Modül-1)

5.01.2013Doç. Dr. Mithat Durak

Amaç: Klinik ve adli örneklemde Rorschach testini uygulayabilme becerisi kazanma

Eğitimin İçeriği:

- Rorschach testini tanıma

- Rorschach testinin tarihçesi

- Rorschach testinin kuramsal dayanakları

- Rorschach testinin güvenirliği ve geçerliği

- Rorschach testini uygulama

- Rorschach Klasik (Fransız) Sistemi

- Exner Bütünleyici Sistem

- Klasik sisteme ve Exner Bütünleyici sistemine göre kodlama ve puanlama

- Hesaplamalar

Hedeflenen Katılımcılar ve Ön Koşullar: Temel psikopatoloji, gözlem ve görüşme bilgisine / becerisine sahip kişiler (psikoloji lisans mezunları)

Eğitimin Süresi: Toplam 40 saat (5 gün)

Kontenjan: Maksimum 15 kişi

Eğitim Materyali:

- Rorschach Testi (kursiyer kendisi temin edecektir, temin edemeyen kursiyerler için eğitim süresince test ödünç verilebilir), Rorschach Şemablok, Rorschach Protokolü

Eğitim Yeri: Bolu'daki eğitimlerdeki yer eğitim öncesi belirlenecektir. Bolu dışındaki eğitimlerde yer eğitim davetini yapan kişi/kurum tarafından belirlenir


 

yorum