Assoc. Prof. Dr. Mithat DURAK Clinical Psychologist

Future of mankind is dependent on academic studies surrounded with ethical values. The future independent from science creates fear only.
Mithat DURAK, 05.02.2009, Bolu

Uygulamalı Rorschach Eğitimi (Modül-2)

5.01.2013Doç. Dr. Mithat Durak

Amaç: Klinik ve adli örneklemde Rorschach testini uygulama, kodlama, puanlama, hesaplama, yorumlama, rapor yazma becerisi kazanma

Eğitimin İçeriği:

- Rorschach testi uygulama, kodlama, puanlama ve hesaplamaların tekrarı

- Yorumlama

- Rapor yazma

- Örnek Uygulamalar (klinik örneklemden elde edilmiş test protokollerinin çalışılması)

               - Normal (psikopatoloji olmayan)

               - Psikotik / şizofreni

               - Psikopati

               - Depresyon / kaygı

               - Temaruz/similasyon

- Kursiyer uygulamalarını kodlama, puanlama, hesaplama, yorumlama, rapor yazma

Hedeflenen Katılımcılar ve Ön Koşullar: Uygulamalı Rorschach Eğitimi (Modül-1) eğitimine katılmak ve başarılı olmak

Eğitimin Süresi: Toplam 80 saat (10 gün)

Kontenjan: Maksimum 15 kişi

Eğitim Materyali:

- Rorschach Testi (kursiyer kendisi temin edecektir, temin edemeyen kursiyerler için eğitim süresince test ödünç verilebilir), Rorschach Şemablok, Rorschach Protokolü

Eğitim Yeri: Bolu'daki eğitimlerdeki yer eğitim öncesi belirlenecektir. Bolu dışındaki eğitimlerde yer eğitim davetini yapan kişi/kurum tarafından belirlenir

 

yorum