Assoc. Prof. Dr. Mithat DURAK Clinical Psychologist

Future of mankind is dependent on academic studies surrounded with ethical values. The future independent from science creates fear only.
Mithat DURAK, 05.02.2009, Bolu

Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi

5.01.2013Doç. Dr. Mithat Durak

Amaç: Klinik ve adli örneklemde Bender Testini kullanabilme becerisini kazanma

Eğitimin İçeriği:

- Bender Testini tanıma

- Testin güvenirlik ve geçerliği

- Testi uygulama

- Testi puanlama

- Organizite bulguları

- Görsel-motor-algı zorlukları

- Emosyonel bulgular (kaygı, depresyon, empülsivite, şizofreni)

- Test bulgularını yorumlama

- Örnek Uygulamalar (klinik örneklemden elde edilmiş test protokollerinin çalışılması: En az bir tane şizofreni, psikopati, organizite ve depresyon / kaygı protokolü üzerinde çalışma)

- Çocuklarda Bender uygulama, puanlama ve yorumlama, Koppitz Sistemi

- Rapor yazma

Hedeflenen Katılımcılar ve Ön Koşullar: Temel psikopatoloji, gözlem ve görüşme bilgisine / becerisine sahip kişiler (psikoloji lisans mezunları)

Eğitimin Süresi:Toplam 16 saat (2 gün)

Kontenjan: Maksimum 20 kişi

Eğitim Materyali: Bender Testi (kursiyer kendisi temin edecektir, Türk Psikologlar Derneğinden temin edilebilir)

Eğitim Yeri: Bolu'daki eğitimlerdeki yer eğitim öncesi belirlenecektir. Bolu dışındaki eğitimlerde yer eğitim davetini yapan kişi/kurum tarafından belirlenir

 

yorum