Assoc. Prof. Dr. Mithat DURAK Clinical Psychologist

Future of mankind is dependent on academic studies surrounded with ethical values. The future independent from science creates fear only.
Mithat DURAK, 05.02.2009, Bolu

Yaşam Boyu Rorschach Süpervizyonu

5.01.2013Doç. Dr. Mithat Durak

Amaç: Süpervizyon süreci ile Uygulamalı Rorschach Eğitimine (Modül-1 & Modül-2) eğitimine katılan ve başarılı olan kursiyerlerin Rorschach bilgi ve becerilerini geliştirme

Eğitimin İçeriği:

- Yılda 12 kez (ayda 1 kez) uygulama, kodlama, puanlama, hesaplama, yorumlama, ve rapor yazma süreçlerinde danışmanlık hizmetinden yararlanma

Hedeflenen Katılımcılar ve Ön Koşullar: Süpervizyon süreci ile Uygulamalı Rorschach Eğitimine (Modül-1 & Modül-2) eğitimine katılmak ve başarılı olmak

Eğitimin Süresi: Yaşam boyu

Kontenjan: ---

Eğitim Materyali: ---

Eğitim Yeri: İnteraktif iletişim araçları ile, yüz yüze görüşmelerle

 

yorum