Assoc. Prof. Dr. Mithat DURAK Clinical Psychologist

Future of mankind is dependent on academic studies surrounded with ethical values. The future independent from science creates fear only.
Mithat DURAK, 05.02.2009, Bolu

Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Eğitimi

5.01.2013Doç. Dr. Mithat Durak

Amaç: Ölçek geliştirme ve uyarlama bilgisine sahip olma, becerisini kazanma ve ölçek geliştirme ya da uyarlama sonuçlarını uluslararası bir akademik dergide yayınlama

Eğitimin İçeriği:

- Ölçme tanımı, ölçme türleri ve ölçek türleri

- Güvenirlik & geçerlik

- Ölçek geliştirme süreci

- Ölçek uyarlama süreci

- Geliştirilen/uyarlanan ölçeğin psikometrik özelliklerini test etme

            - Güvenirlik analizleri

            - SPSS ile Paralel analiz

            - SPSS ile Velicer'in "Minimum Ortalama Kısmi Analizi"

            - SPSS ve AMOS ile "Açımlayıcı Faktör Analizi"

            - AMOS ile "Doğrulayıcı Faktör Analizi"

            - AMOS ile "Çoklu Grup Karşılaştırmaları"

- Sonuçları raporlaştırma

- Ölçek güvenirlik & geçerliğini yayınlama

Hedeflenen Katılımcılar ve Ön Koşullar:

- Temel istatistik bilgisine sahip olma

- SPSS programını kullanabilme

- AMOS programını kullanabilme

- SPSS ve AMOS kullanamayan kişiler SPSS ve AMOS eğitimi sonrası bu eğitimden yararlanabilirler

Eğitimin Süresi: Toplam 32 saat (4 gün)

Eğitim Yeri: Bolu'daki eğiitmlerdeki yer daha eğitm öncesi belirlenecektir. Bolu dışındaki eğitimlerde yer eğitim davetini yapan kişi/kurum tarafından belirlenir

Kontenjan: Maksimum 12 kişi

Eğitim Materyali: SPSS ve AMOS yüklü dizüstü bilgisayar. Dizüstü bilgisayarda sözkonusu programlar yüklü değilse mithat@mithatdurak.com'a yazıp yardım talep edilebilir

 

yorum