Assoc. Prof. Dr. Mithat DURAK Clinical Psychologist

Future of mankind is dependent on academic studies surrounded with ethical values. The future independent from science creates fear only.
Mithat DURAK, 05.02.2009, Bolu

Measuring and Evaluation

Ülkemizdeki sosyal bilimler alanındaki bilimsel çalışmaların yaygınlaşmasındaki önemli engellerden birinin de psikometrik ölçüm araçlarının yetersizliği olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle, psikometrik ölçüm araçlarının geliştirilmesi ya da Türkçe'ye standardize edilmesi için özel gayret gösterdim ve bu gayretim ileride de sürecek. Umarım, bu çabamın sonucu olarak geliştirdiğim ya da standardize ettiğim psikometrik ölçüm araçları Ülkemizdeki bilimsel çalışmaların yaygınlaşmasına katkı yapar.

 

Hedeflerimden biri de ölçek geliştirmek ya da ölçek standardize etmenin yanı sıra klinik psikoloji ya da sağlık psikolojisi uygulamalarında kullanılacak testlerin Türkçe'ye adaptasyonunu yapmak. Bunun için gelen her türlü işbirliği önerilerine açığım.

 

Geliştirdiğimiz/uyarladığımız psikometrik ölçüm araçları ticari amaç gütmeyen bilimsel çalışmalarda ve uygulamalarda tarafımdan izin alarak kullanabilir. Ticari amaç güden çalışmalar için tarafıma başvurulduğunda telif için görüşebiliriz. İzin almaksızın ölçeklerin kullanımında; her türlü yasal hakkım saklıdır, gerektiğinde etik ve hukuki süreçlere başvurabilirim

Psychometric Measurement Tools Developed
 1. Mahkumlar İçin Yaşam Olay Envanteri
 2. Work Stress Scale for Correctional Officers
 3. Life Event Inventory for Prisoners (LIEP)
Psychometric Measurement Tools Adopted to Turkish
 1. Yaşam Doyumu Ölçeği
 2. UCLA Yalnızlık Ölçeği – III
 3. Başetme Yolları Ölçeği
 4. Stres Değerlendirme Ölçeği (Süreklilik Formu)
 5. Stres Değerlendirme Ölçeği (Durumluluk Formu)
 6. Duygusal Başa Çıkma Ölçeği (Süreklilik Formu)
 7. Duygusal Başa Çıkma Ölçeği (Durumluluk Formu)
 8. Psikolojik Dayanıklık Ölçeği
 9. Uyarlanmış Cep Telefonu Kullanım Alışkanlıkları Ölçeği
 10. Uyarlanmış Cep Telefonu Bağımlılığı Ölçeği
 11. Yeme Tutum İnanç Ölçeği
 12. Kaygı Duyarlılığı Ölçeği - 3
 13. Sosyal Beğenirlik Ölçeği (Beşli Likert Form)
 14. Sosyal Beğenirlik Ölçeği (İkili Form)
 15. Kendini Sansürleme İsteği Ölçeği