Assoc. Prof. Dr. Mithat DURAK Clinical Psychologist

Future of mankind is dependent on academic studies surrounded with ethical values. The future independent from science creates fear only.
Mithat DURAK, 05.02.2009, Bolu

Etik, ilke, standart kavramı, meslek etiği, etik dışı davranışların nedenleri, etik yargılama ve karar verme süreci, doğru iletişim semineri

10.07.2008

Durak, M. Etik, ilke, standart kavramı, meslek etiği, etik dışı davranışların nedenleri, etik yargılama ve karar verme süreci, doğru iletişim semineri. Bolu Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, 10.07.2008-11.07.2008.

yorum