Assoc. Prof. Dr. Mithat DURAK Clinical Psychologist

Future of mankind is dependent on academic studies surrounded with ethical values. The future independent from science creates fear only.
Mithat DURAK, 05.02.2009, Bolu

Publications

Eğitim vermek ve Toplum Yararına Çalışmalar yürütmenin yanı sıra akademisyen olarak en önemli görevlerimizden birinin de bilimsel çalışmalar yapmak ve elde ettiğimiz sonuçları yayınlamak olduğunu düşünüyorum.

Yanda, bugüne kadar yayınlanmış tüm çalışmalarımın ve yayınlarımın aldığı atıfların özetlendiği grafikler bulunmaktadır. Ayrıca yayınlarımın isimlerine tıklanarak yayınlarımın ayrıntılarına ulaşılabilir, ilgili dosyalar indirilebilir.

A. The articles published in journals appear in Thomson Reuters indexes (SCI, SSCI, AHCI)

B. The articles published in journals appear in other indexes (e.g., ProQuest, PsycINFO, PsycLIT, SCOPUS)

C. Papers presented at international scientific conventions

D. Books and book chapters published nationally/internationally

E. Papers presented at national scientific conventions

    F. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

    G. Other Publications