Doç. Dr. Mithat DURAK Klinik Psikolog

İnsanlığın geleceği etik değerlerle bezenmiş bilimsel çalışmalara bağlıdır. Bilimden bağımsız gelecek sadece korku yaratır.
Mithat DURAK, 05.02.2009, Bolu

Ölçeklerimizin İzin Almaksızın Kullanımı Hakkında

1.10.2019Doç. Dr. Mithat Durak

 
 
 
 
 
Ölçek kullanım izinleri için tarafıma e-posta gönderdiğinizde en kısa sürede tarafınıza geri dönüş yapılmaktadır.
 
Hızlı yanıt almak için mithat@mithatdurak.com ya da mithatdurak@gmail.com adreslerine e-posta gönderilebilir. Diğer e-posta hesabıma (mithatdurak@yahoo.com) gönderilecek e-postalara geç yanıt vermekteyim.
 
  • Tarafıma gönderilen ölçek kullanım izin e-postasına araştırmanın adı, araştırma yürütücüsünün ve araştırmacıların isimleri ve örneklem bilgisi mutlaka  eklenmelidir.
  • Ayrıca, araştırma tez araştırması ise tez danışmanının ismi e-postaya eklenmelidir. 
  • Tarafıma e-posta gönderdiğinizde aşağıdaki metinle beraber kullanım izni tarafınıza ulaştırılacaktır.
  • Lisans öğrencilerine ölçek kullanım izni vermemekteyim.
Daha önce izin almaksızın ölçeklerimizi kullandıysanız acil olarak bizimle iletişime geçiniz.
 
İzin almaksızın ölçeklerin kullanımında tarafımdan etik ve hukuki süreçler işletilecektir.
 
*******************************

TARAFINIZA GÖNDERİLEN İZİN METNİ

 

İlgilendiğiniz ölçeğe/ölçeklere ve ölçek bilgilerine ya da makalelerine web siteme (www.mithatdurak.com) üye olarak ulaşabilirsiniz.

 

Geliştirdiğimiz/uyarladığımız psikometrik ölçüm araçları ticari amaç gütmeyen bilimsel çalışmalarda ve uygulamalarda tarafımdan izin alarak kullanabilir. Ticari amaç güden çalışmalar için tarafıma başvurulduğunda telif için görüşebiliriz. İzin almaksızın ölçeklerin kullanımında; her türlü yasal hakkım saklıdır, gerektiğinde etik ve hukuki süreçlere başvurabilirim.

 

Ölçeklerimizin her türlü kullanımında; ilgili ölçeğimizin kaynakçası ölçek için çoğaltılan her sayfanın altında dipnot olarak verilmelidir. Aksi halde, ilgili ölçeğin kullanım için tarafımdan izin alınmış olsa bile bu izin geçersizdir.

 

Bu izin, ölçeklerimizin tamamının ya da bir kısmının üçüncü kişiler tarafından görüleceği şekilde yayınlanması iznini kapsamamaktadır. Örneğin, size verdiğimiz bu ölçek kullanım izni ölçek maddelerimizin tamamının ya da bir kısmının tezinizde/makalenizde ekler (appendix) kısmında yayınlanması iznini içermemektedir. Bu hususa özen göstermeniz ve ölçeklerimizin maddelerini üçüncü kişilerin göreceği şekilde hiçbir yerde hiçbir şekilde yayınlamamanız gerekmektedir. Ölçek maddelerinin tümünü ve/veya bir kısmını üçüncü kişilerin göreceği şekilde bir yerde yayınlamanız halinde her türlü yasal hakkım saklıdır, gerektiğinde etik ve hukuki süreçlere başvurabilirim.

 

Web siteme kayıt olduğunuzda (www.mithatdurak.com)  kullanım izni istediğiniz ölçeğe, ölçekle ilgili bilgilere ve atıf verilecek makaleye erişim sağlayabilirsiniz. Bunun için lütfen kayıt formundaki tüm bilgileri eksiksiz giriniz ve sizden istenen bilgileri saklama tutumu göstermeyiniz. Aksi takdirde, üyeliğiniz onaylamadığı için ilgilendiğiniz ölçeğe erişim sağlamanız mümkün olmayacaktır.

 

Saygılarımla.

 

Doç. Dr. Mithat Durak

yorum