Doç. Dr. Mithat DURAK Klinik Psikolog

İnsanlığın geleceği etik değerlerle bezenmiş bilimsel çalışmalara bağlıdır. Bilimden bağımsız gelecek sadece korku yaratır.
Mithat DURAK, 05.02.2009, Bolu

Ölçeklerimizin İzin Almaksızın Kullanımı Hakkında

1.10.2019Doç. Dr. Mithat Durak

 
 
 
 
Ölçek kullanım izinleri için tarafıma e-posta gönderdiğinizde en kısa sürede tarafınıza geri dönüş yapılmaktadır.
 
Hızlı yanıt almak için mithat@mithatdurak.com ya da mithatdurak@gmail.com adreslerine e-posta gönderilebilir. Diğer e-posta hesabıma (mithatdurak@yahoo.com) gönderilecek e-postalara geç yanıt vermekteyim.
 
  • Tarafıma gönderilen ölçek kullanım izin e-postasına araştırmanın adı ve örneklem bilgisi mutlaka  eklenmelidir.
  • Ayrıca, araştırma tez araştırması ise tez danışmanının ismi e-postaya eklenmelidir. 
  • Tarafıma e-posta gönderdiğinizde aşağıdaki metinle beraber kullanım izni tarafınıza ulaştırılacaktır.
  • Lisans öğrencilerine ölçek kullanım izni vermemekteyim.
Daha önce izin almaksızın ölçeklerimizi kullandıysanız acil olarak bizimle iletişime geçiniz.
 
İzin almaksızın ölçeklerin kullanımında tarafımdan etik ve hukuki süreçler işletilecektir.
 
*******************************

TARAFINIZA GÖNDERİLEN İZİN METNİ

 

İlgilendiğiniz ölçeğe/ölçeklere ve ölçek bilgilerine ya da makalelerine web siteme (www.mithatdurak.com) üye olarak ulaşabilirsiniz.

 

Geliştirdiğimiz/uyarladığımız psikometrik ölçüm araçları ticari amaç gütmeyen bilimsel çalışmalarda ve uygulamalarda tarafımdan izin alarak kullanabilir. Ticari amaç güden çalışmalar için tarafıma başvurulduğunda telif için görüşebiliriz. İzin almaksızın ölçeklerin kullanımında; her türlü yasal hakkım saklıdır, gerektiğinde etik ve hukuki süreçlere başvurabilirim.

 

Ölçeklerimizin her türlü kullanımında; ilgili ölçeğimizin kaynakçası ölçek için çoğaltılan her sayfanın altında dipnot olarak verilmelidir. Aksi halde, ilgili ölçeğin kullanım için tarafımdan izin alınmış olsa bile bu izin geçersizdir.

 

Verdiğimiz bu izin, ölçeklerimizin tamamını ya da bir kısmını yansıtacak şekilde ölçek maddelerimizin üçüncü kişilerin göreceği şekilde yayınlanması iznini (örneğin yayınlanan tezlerde ekler/appendix kısmında ölçek maddelerinin yayınlanması) kapsamamaktadır. Bu hususa özen göstermeniz ve ölçeklerimizin maddelerini üçüncü kişilerin göreceği şekilde hiçbir yerde hiçbir şekilde yayınlamamanız gerekmektedir. Ölçek maddelerinin tümünü ve/veya bir kısmını üçüncü kişilerin göreceği şekilde bir yerde yayınlamanız halinde her türlü yasal hakkım saklıdır, gerektiğinde etik ve hukuki süreçlere başvurabilirim.

 

Web siteme kayıt olduğunuzda  (www.mithatdurak.com)  ilgilendiğiniz ölçeğe ya da ölçeklere ve bu ölçekle ya da ölçeklerle ilgili bilgilere ve makalelere ulaşabilirsiniz. Bunun için lütfen kayıt formundaki tüm bilgileri eksiksiz giriniz, sizden istenen bilgileri saklama tutumu göstermeyiniz. Aksi takdirde, üyeliğinizi onaylamam ve ölçeklere ulaşmanız mümkün olamayacaktır.

 

Saygılarımla.

 

Doç. Dr. Mithat Durak

 

 

yorum