Doç. Dr. Mithat DURAK Klinik Psikolog

İnsanlığın geleceği etik değerlerle bezenmiş bilimsel çalışmalara bağlıdır. Bilimden bağımsız gelecek sadece korku yaratır.
Mithat DURAK, 05.02.2009, Bolu

Uygulamalı Temel SPSS Eğitimi

5.01.2013Doç. Dr. Mithat Durak

Amaç: SPSS programını kullanma becerisini kazanma

Eğitimin İçeriği:

- SPSS’in tanıtımı (kullanım menüleri)

- SPSS’de veri girişi (değişkeleri tanımlama, değerleri girme, veri dönüşüm işlemleri, tekrar kodlama)

- Veri Kontrolü ve veri temizleme

- Betimsel istatistikler (frekans analizleri, merkezi eğilim ölçüleri, z testi, grafik çizimleri

- Normallik analizi

- Kay/Ki Kare testi

- Tek örneklemli t-testi

- Bağımsız gruplar t-testi

- Bağımlı gruplar t-testi

- Korelasyon analizi

- Örnek Uygulamalar

- Her analiz sonrası APA formatına uygun rapor yazma

Hedeflenen Katılımcılar ve Ön Koşullar: Temel istatistik bilgisine sahip ve SPSS eğitimine ihtiyaç duyan kişiler

Eğitimin Süresi:Toplam 32 saat (4 gün)

Kontenjan: Maksimum 12 kişi

Eğitim Materyali: SPSS yüklü dizüstü bilgisayar. Dizüstü bilgisayarda sözkonusu programlar yüklü değilse mithat@mithatdurak.com'a yazıp yardım talep edilebilir 

Eğitim Yeri: Bolu'daki eğitimlerdeki yer eğitim öncesi belirlenecektir. Bolu dışındaki eğitimlerde yer eğitim davetini yapan kişi/kurum tarafından belirlenir

 

yorum