Doç. Dr. Mithat DURAK Klinik Psikolog

İnsanlığın geleceği etik değerlerle bezenmiş bilimsel çalışmalara bağlıdır. Bilimden bağımsız gelecek sadece korku yaratır.
Mithat DURAK, 05.02.2009, Bolu

Geropsikoloji

DÖRT MEVSİM

12.11.2013

YÜZYIL'ımı dörde böldüm… Her bölümü bir mevsim, Biri kaldı, üçü gitti… YAZ'ı gitti, GÜZ'ü gitti, Karlı, tipili KIŞ'ı gitti, Yemyeşil bir bahar kaldı!

KULAĞIMIZ KİRİŞTE

12.11.2013

…. Biz yaşlılar türlü nedenlerden Kuşlarla birlikte uyanmak zorundayız Saksıdaki karanfil bakım ister. Tüm çiçekler, ağaçlar, parklar, Yollar köprüler bakım ister. Balıkçı barınağı, barınaktaki gemiler, Gün doğmadan deniz fenerimiz, Kıyılarımız, gökyüzü, bulutlar, Bir uçtan bir uca esen rüzgar, Bütün gün ...

“Yaşadığı Ortamda Yaşlıya Hizmet” Modeli

3.01.2005

Yaşadığı ortam, yaşlı için önemlidir. Birey için yaşanılan evin ve çevrenin önemi yaşlandıkça daha da artar. Yaşlı için ev; sıcak bir yuva, hatıraların canlandığı bir ortam, dinlenilecek bir yer ve yakın çevreyle ilişkide bulunmayı sağlayan bir kaynaktır. Yaşadığı ortamda yeterli sosyal desteğe sahip yaşlıların kendilerini daha az yalnız hissettikleri, yaşlılıkla ...

Yaşlılara Verilen Hizmetler

3.01.2005

Günümüzde, geleneksel-geniş aile yerine çekirdek aile ön plana çıkmış ve yaşlı bireyin aile içindeki statüsü azalmıştır. Dolayısıyla, yaşamlarını tek başlarına sürdürmeleri zorlaşan yaşlılar için “Kurumsal Bakım Modeli” aile desteğinin yerini almaya başlamıştır. Huzurevleri, “Kurumsal Bakım Modeli” çerçevesinde, yaşlının barınmasının sağlanması, dinlenmesi ve birincil ihtiyaçlarının (yemek, ilaç alımı vb.) zamanında ...

Türkiye’de Yaşlılık Kavramına Bakış

3.01.2005

Türkiye'de yaşlılık her yönüyle çalışılmamış bir konudur. "... Yaşlılar devletçe korunur. Yaşlılara devlet yardımı ve sağlanacak diğer haklar ve kolaylıklar kanunla düzenlenir..." şeklindeki Anayasamızın altmış birinci maddesi yaşlı bireyleri korumak amacıyla oluşturulmuştur. Ancak, ülkemizdeki yaşlılara yönelik uygulamalar sağlıklı ve kaliteli bir yaşlılık süreci için yeterli değildir. Çeşitli kanun ve ...

Yaşlılık ile İlgili Kalıpyargılar ve Yanlış İnanışlar

3.01.2005

Yaşlılık, ölümle noktalanacağı bilinen bir gerçektir. Ancak, yaşlılığın ölümle bağdaştırılması ve ölümle bir tutulması çeşitli kalıpyargı ve inanışları da beraberinde getirir. Toplumda yaşlı denilince; bakıma muhtaç, yürüme güçlükleri olan, değişime kapalı, mutsuz, yalnız ve sosyal ilişkileri zayıflamış bir birey akla gelmektedir. Yaşlılara önyargılı yaklaşma anlamına gelen bu tür düşünceler ...

Yaşlılıkta Yaşam Kalitesi

3.01.2005

Yaşlanma, yaşamın yadsınamaz bir gerçeğidir. Çeşitli fiziksel ve ruhsal problemlere yatkın bireyler olmakla birlikte, gerekli şartlar sağlandığında ve fırsat verildiğinde yaşlılar “aktif ve sağlıklı bir yaşam” çerçevesinde yaşam kalitesi yüksek bir yaşlılık süreci geçirebilirler. Yaşlılıkta yaşam kalitesi; toplumdan izole olmadan yaşamı sürdürme, uygun yaşam koşulları, kaliteli sağlık hizmetlerine zamanında ...

Yaşlılara Sunulan Sağlık Hizmetleri

3.01.2005

Yaşlı bireylerin çoğunun en az bir sağlık problemi olmasına ve yaşla birlikte sağlık sorunu sayısının artmasına rağmen, yaşlı bireylerin sağlık hizmetine ulaşmada önemli zorlukları olmaktadır. Yaşlılar sağlık konusunda sıklıkla yardıma ya da yönlendirici hizmetlere ihtiyaç duymaktadırlar. Bu yöndeki bilgilerin yaşlılara sunulacak hizmetlerde göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Diğer önemli bir ...

Yaşlılıkta Sağlık

3.01.2005

Fiziksel Sağlık Problemleri Yaşlı örneklemi, sağlık hizmetleri açısından kendine özgü nitelikleri olan ve sağlık sorunlarının görülme olasılığı açısından toplumun geneline göre daha fazla risk altında olan bir gruptur. Örneğin; hipertansiyon, şeker hastalığı, kabızlık, kemik erimesi (osteoporoz), kireçlenme, akciğer ve solunum problemleri, ülser, görme ve işitme kaybı, ağız kuruluğu, çiğneme ...

Yaşlılık Nedir?

3.01.2005

Yaşlılık, yetişkinliğin bir uzantısı olarak yaşam süresinin ileriki döneminde fiziksel ve ruhsal değişimlerin görüldüğü bir evre olarak tanımlanmaktadır. Genel anlamda bu şekilde tanımlanan yaşlılık; fizyolojik değişimler, psiko-sosyal faktörler ve kronoloji gibi farklı kriterlerin tanımlamada göz önünde bulundurulduğu bir dönem olarak kabul edilmektedir. Yaşlılık döneminde; derinin incelmesi ve esnekliğini yitirmesi, ...

Saçları Ağaran Dünya

3.01.2005

Saçları ağaran bir dünyada yaşamaktayız (Tufan, 2002). Dünyadaki yaşlı nüfus oranı giderek artmaktadır. Tanı ve tedavi yöntemlerinin gelişmesiyle birlikte bebek ölümlerinin azalması, bulaşıcı ve diğer hastalıklara bağlı ölüm sayısının düşmesi, aile planlaması hizmetleri ile doğurganlığın azalması ve beklenen yaşam süresinin uzaması bu artışta temel etkenler olarak görülmektedir. Bugün, dünya ...

Öğrencilerimin Huzurevi İzlenimleri

13.08.2012

HUZURLU BİRGÜN Bu huzurevi ziyareti ile sıcak tanışmaların, hemen kaynaşmaların yaşandığı bir ortama girmiştim. Yaş arttıkça beraberinde tecrübeyi de getirir ya onun etkisiyle mi bilmiyorum ama huzurevinin sakinleri adeta torunlarıymışız gibi kucak açtılar bize. Bazıları adeta büyük bir gururla uzun yıllardır orda yaşadığını söylerken bazıları da “daha taze ...