Doç. Dr. Mithat DURAK Klinik Psikolog

İnsanlığın geleceği etik değerlerle bezenmiş bilimsel çalışmalara bağlıdır. Bilimden bağımsız gelecek sadece korku yaratır.
Mithat DURAK, 05.02.2009, Bolu

Saçları Ağaran Dünya

3.01.2005Doç. Dr. Mithat Durak

Saçları ağaran bir dünyada yaşamaktayız (Tufan, 2002). Dünyadaki yaşlı nüfus oranı giderek artmaktadır. Tanı ve tedavi yöntemlerinin gelişmesiyle birlikte bebek ölümlerinin azalması, bulaşıcı ve diğer hastalıklara bağlı ölüm sayısının düşmesi, aile planlaması hizmetleri ile doğurganlığın azalması ve beklenen yaşam süresinin uzaması bu artışta temel etkenler olarak görülmektedir.

Bugün, dünya üzerinde 600 milyon civarında olan yaşlı sayısının 2025 yılında iki katına çıkacağına ve 2050 yılında ise dünya üzerinde 2 milyardan fazla yaşlı birey olacağına yönelik projeksiyonlar yapılmaktadır . Yaşlı bireylerin çoğunluğu, gelişmekte olan ülkelerde yaşamaktadırlar.

İstatistiksel veriler, “saçları ağaran dünya” tezi ile uyumludur. İleriye yönelik yapılan projeksiyonlarda; eğitim seviyesinin yükselmesinin yanı sıra teknolojik ve bilimsel gelişmeler nedeniyle, gelişmiş ülkelerin tersine, gelişmemiş ya da gelişmekte olan ülkelerde çok yüksek düzeylerde olan doğurganlık oranının radikal düzeyde düşüşler göstereceği tahmin edilmektedir. Bu durum, yaşlı bireylerin toplum içindeki oranının hızla artması anlamına gelmektedir.

Benzer şekilde, yaşam beklentisi, diğer bir deyişle birey için doğumda beklenen yaşam süresinin uzunluğu, tüm ülkelerde hızla yükselecek ve yaşlı insan sayısı artacaktır. Hatta, Japonlar için doğumda beklenen yaşam süresinin 2045-2050 yıllarında 88’i geçeceği tahmin edilmektedir. Dünya genelinde yaş gruplarının toplam nüfus içindeki oranlarına bakıldığında ise, genç nüfusun aksine tüm ülkelerde yaşlı olarak tanımlanan grupta büyük artışlar beklenmektedir.

 

Kaynak:

Durak, M. (2004). Yaşadığı Ortamda Yaşlıya Hizmet Modeli. Ankara: Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yaşlılara Hizmet Merkezi Yayınları.

Benzer şekilde, yaşam beklentisi, diğer bir deyişle birey için doğumda beklenen yaşam süresinin uzunluğu, tüm ülkelerde hızla yükselecek ve yaşlı insan sayısı artacaktır. Hatta, Japonlar için doğumda beklenen yaşam süresinin 2045-2050 yıllarında 88’i geçeceği tahmin edilmektedir. Dünya genelinde yaş gruplarının toplam nüfus içindeki oranlarına bakıldığında ise, genç nüfusun aksine tüm ülkelerde yaşlı olarak tanımlanan grupta büyük artışlar beklenmektedir
yorum