Doç. Dr. Mithat DURAK Klinik Psikolog

İnsanlığın geleceği etik değerlerle bezenmiş bilimsel çalışmalara bağlıdır. Bilimden bağımsız gelecek sadece korku yaratır.
Mithat DURAK, 05.02.2009, Bolu

“Yaşadığı Ortamda Yaşlıya Hizmet” Modeli

3.01.2005Doç. Dr. Mithat Durak

Yaşadığı ortam, yaşlı için önemlidir. Birey için yaşanılan evin ve çevrenin önemi yaşlandıkça daha da artar. Yaşlı için ev; sıcak bir yuva, hatıraların canlandığı bir ortam, dinlenilecek bir yer ve yakın çevreyle ilişkide bulunmayı sağlayan bir kaynaktır. Yaşadığı ortamda yeterli sosyal desteğe sahip yaşlıların kendilerini daha az yalnız hissettikleri, yaşlılıkla ilgili tutumlarının daha olumlu ve yaşam doyumlarının daha yüksek olduğu bulunmuştur.

Tahmin ve kontrol edilebilir bir dünya algısı, diğer bireylerde olduğu gibi, yaşlıların gelişiminde ve yaşamda karşılaştıkları problemleri çözmede önemli bir kaynaktır. Bu algı, güvenli bir ortamda mümkün olduğu kadar bağımsız yaşama ile güçlenebilir. Güçlendikçe; toplumda yaşama dört elle sarılan, yaratarak ve üreterek yaşamını sürdüren, yaşamdan beklentileri doğrultusunda geleceğini planlayan, aktif ve sağlıklı bir yaşlılık süreci geçiren yaşlı sayısı artacaktır.

Bu noktada, “Yaşadığı Ortamda Yaşlıya Hizmet” modeli önem kazanmaktadır. Modelin temel amacı; yaşlılarımızın çağdaş, onurlu, saygın, dinamik, sağlıklı, üretken ve yaşama sevinciyle dolu bir yaşlılık süreci geçirmelerine katkıda bulunmaktır. Bu temel amacın açılımı ise:

 • Biyo-psiko-sosyal sorunlarının çözümünde yaşlı bireylere yardımcı olma,
 1. Sosyal ilişkilerini ve aktivitelerini artırma,
 2. Psikolojik destek sağlama,
 3. Sağlık sorunlarının tanı ve tedavisinde uygulayıcı, eğitici ve yönlendirici rol üstlenme,
 4. Bakım konusunda uygulayıcı, eğitici ve yönlendirici rol üstlenme.
 • Yaşlılara yaşam koşullarını iyileştirici hizmetler sunma (örn., maddi yardımlar),
 • Yaşlıların günlük yaşam etkinliklerine yardımcı olma (örn., ev temizliği),
 • Yaşlılara ihtiyaç duydukları konularda rehberlik ve mesleki danışmanlık yapma (örn., hukuki danışmanlık),
 • Yaşlıların kendi olanakları ile karşılamakta güçlük çektikleri konularda destek  hizmetleri verme (örn., tatil programları organize etme),
 • Yaşlı bireylerin boş zamanlarını değerlendirmelerine yardımcı olma (örn., yabancı dil kursu açma),
 • Kültürel etkinlikler düzenleme (örn., tiyatroya gitme),
 • Yaşlıların yaşam kalitesini ve yaşam doyumunu yükseltme,
 • Yaşlıların bağımsızlıklarını koruma,
 • Yaşlıların toplum yaşamına etkin biçimde katılımlarını sağlama,
 • Yaşlıların toplum içinde karşılaştıkları sorunlara dikkat çekme, yaşlılık konusunda kamuoyunun bilinçlendirme ve kamuoyunda duyarlılık oluşturma,
 • Yaşlıların ekonomik güvencelerinin sağlanmasına yönelik devletin ilgili kurumları ile işbirliği yapmadır.

Kaynak:

Durak, M. (2004). Yaşadığı Ortamda Yaşlıya Hizmet Modeli. Ankara: Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yaşlılara Hizmet Merkezi Yayınları.

yorum