Doç. Dr. Mithat DURAK Klinik Psikolog

İnsanlığın geleceği etik değerlerle bezenmiş bilimsel çalışmalara bağlıdır. Bilimden bağımsız gelecek sadece korku yaratır.
Mithat DURAK, 05.02.2009, Bolu

Ölçme Değerlendirme

Ülkemizdeki sosyal bilimler alanındaki bilimsel çalışmaların yaygınlaşmasındaki önemli engellerden birinin de psikometrik ölçüm araçlarının yetersizliği olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle, psikometrik ölçüm araçlarının geliştirilmesi ya da Türkçe'ye standardize edilmesi için özel gayret gösterdim ve bu gayretim ileride de sürecek. Umarım, bu çabamın sonucu olarak geliştirdiğim ya da standardize ettiğim psikometrik ölçüm araçları Ülkemizdeki bilimsel çalışmaların yaygınlaşmasına katkı yapar.

Hedeflerimden biri de ölçek geliştirmek ya da ölçek standardize etmenin yanı sıra klinik psikoloji ya da sağlık psikolojisi uygulamalarında kullanılacak testlerin Türkçe'ye adaptasyonunu yapmak. Bunun için gelen her türlü işbirliği önerilerine açığım.

Geliştirdiğimiz/uyarladığımız psikometrik ölçüm araçları ticari amaç gütmeyen bilimsel çalışmalarda ve uygulamalarda tarafımdan izin alarak kullanabilir. Ticari amaç güden çalışmalar için tarafıma başvurulduğunda telif için görüşebiliriz. İzin almaksızın ölçeklerin kullanımında; her türlü yasal hakkım saklıdır, gerektiğinde etik ve hukuki süreçlere başvurabilirim.

Ölçeklerimizin her türlü kullanımında; ilgili ölçeğimizin kaynakçası ölçek için çoğaltılan her sayfanın altında dipnot olarak verilmelidir. Aksi halde, ilgili ölçeğin kullanım için tarafımdan izin alınmış olsa bile bu izin geçersizdir.

Web isteme kayıt olduğunuzda ilgilendiğiniz ölçeğe ya da ölçeklere ve bu ölçekle ya da ölçeklerle ilgili bilgilere ve makalelere ulaşabilirsiniz. Bunun için lütfen kayıt formundaki tüm bilgileri eksiksiz giriniz. Aksi takdirde üyeliğinizi onaylamam mümkün olmayacaktır.

Geliştirdiğimiz Psikometrik Ölçüm Araçları
 1. İnfaz Koruma Memurları için İş Stresi Ölçeği
 2. Mahkumlar İçin Yaşam Olay Envanteri
 3. Work Stress Scale for Correctional Officers
 4. Life Event Inventory for Prisoners (LIEP)
Türkçe Adaptasyonunu Yaptığımız Psikometrik Ölçüm Araçları
 1. Yaşam Doyumu Ölçeği
 2. UCLA Yalnızlık Ölçeği – III
 3. Başetme Yolları Ölçeği
 4. Stres Değerlendirme Ölçeği (Süreklilik Formu)
 5. Stres Değerlendirme Ölçeği (Durumluluk Formu)
 6. Duygusal Başa Çıkma Ölçeği (Süreklilik Formu)
 7. Duygusal Başa Çıkma Ölçeği (Durumluluk Formu)
 8. Psikolojik Dayanıklık Ölçeği
 9. Gelişme ve Büyüme Ölçeği
 10. Uyarlanmış Cep Telefonu Kullanım Alışkanlıkları Ölçeği
 11. Uyarlanmış Cep Telefonu Bağımlılığı Ölçeği
 12. Ev Hanımlarında Tükenmişlik Ölçeği
 13. Yeme Tutum İnanç Ölçeği
 14. Kaygı Duyarlılığı Ölçeği - 3
 15. Sosyal Beğenirlik Ölçeği (Beşli Likert Form)
 16. Sosyal Beğenirlik Ölçeği (İkili Form)
 17. Kendini Sansürleme İsteği Ölçeği
 18. Olumlu ve Olumsuz Deneyim Ölçeği
Türkiye'deki Diğer Psikometrik Ölçüm Araçları
 1. Olumlu ve Olumsuz Duygudurum Ölçeği
 2. Sürekli Kaygı Envanteri
 3. Liderlik Ölçeği
 4. Maudsley Obsesif Kompulsif Ölçeği
 5. Güvence Arama Ölçeği
 6. Suçluluk - Utanç Ölçeği
 7. Liebowitz Sosyal Fobi Belirtileri Ölçeği (Şiddet)
 8. Liebowitz Sosyal Fobi Belirtileri Ölçeği ( Sıklık)
 9. Alkol Bağımlılığı Testi
 10. Kısa Semptom Envanteri
 11. Beck Kaygı Envanteri
 12. Çocukluk Çağı Kötüye Kullanımı ve İhmali Ölçeği
 13. Sorumluluk Tutumları Ölçeği
 14. Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Ölçeği
 15. Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği
 16. Beck Umutsuzluk Ölçeği
 17. İçme Nedenleri Anketi Gözden Geçirilmiş Formu
 18. İlişki Ölçekleri Anketi
 19. Çok Boyutlu Mükemmelliyetçilik Ölçeği
 20. Sınav Kaygısı Ölçeği
 21. İntihar Olasılığı Ölçeği
 22. Alkol Kullanım Bozuklukları Tanıma Testi
 23. Young Anababalık Ölçeği
 24. Young (Telafi) Ölçeği
 25. Young Şema Ölçeği
 26. Yeme Tutum Testi (YTT-40)
 27. Büyük Beşli Envanteri
 28. Genel Sağlık Anketi
 29. Durumluluk Kaygı Envanteri
 30. Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği
Kişilik-Psikopatoloji Testleri
 1. Kişilik ve Sağlık Anketi