Doç. Dr. Mithat DURAK Klinik Psikolog

İnsanlığın geleceği etik değerlerle bezenmiş bilimsel çalışmalara bağlıdır. Bilimden bağımsız gelecek sadece korku yaratır.
Mithat DURAK, 05.02.2009, Bolu

Ölçme Değerlendirme

Ülkemizdeki sosyal bilimler alanındaki bilimsel çalışmaların yaygınlaşmasındaki önemli engellerden birinin de psikometrik ölçüm araçlarının yetersizliği olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle, psikometrik ölçüm araçlarının geliştirilmesi ya da Türkçe'ye standardize edilmesi için özel gayret gösterdim ve bu gayretim ileride de sürecek. Umarım, bu çabamın sonucu olarak geliştirdiğim ya da standardize ettiğim psikometrik ölçüm araçları Ülkemizdeki bilimsel çalışmaların yaygınlaşmasına katkı yapar.

Hedeflerimden biri de ölçek geliştirmek ya da ölçek standardize etmenin yanı sıra klinik psikoloji ya da sağlık psikolojisi uygulamalarında kullanılacak testlerin Türkçe'ye adaptasyonunu yapmak. Bunun için gelen her türlü işbirliği önerilerine açığım.

Geliştirdiğimiz/uyarladığımız psikometrik ölçüm araçları ticari amaç gütmeyen bilimsel çalışmalarda ve uygulamalarda tarafımdan izin alarak kullanabilir. Ticari amaç güden çalışmalar için tarafıma başvurulduğunda telif için görüşebiliriz. İzin almaksızın ölçeklerin kullanımında; her türlü yasal hakkım saklıdır, gerektiğinde etik ve hukuki süreçlere başvurabilirim.

Ölçeklerimizin her türlü kullanımında; ilgili ölçeğimizin kaynakçası ölçek için çoğaltılan her sayfanın altında dipnot olarak verilmelidir. Aksi halde, ilgili ölçeğin kullanım için tarafımdan izin alınmış olsa bile bu izin geçersizdir.

Web isteme kayıt olduğunuzda ilgilendiğiniz ölçeğe ya da ölçeklere ve bu ölçekle ya da ölçeklerle ilgili bilgilere ve makalelere ulaşabilirsiniz. Bunun için lütfen kayıt formundaki tüm bilgileri eksiksiz giriniz. Aksi takdirde üyeliğinizi onaylamam mümkün olmayacaktır.

Geliştirdiğimiz Psikometrik Ölçüm Araçları
 1. İnfaz Koruma Memurları için İş Stresi Ölçeği
 2. Mahkumlar İçin Yaşam Olay Envanteri
 3. Work Stress Scale for Correctional Officers
 4. Life Event Inventory for Prisoners (LIEP)
Türkçe Adaptasyonunu Yaptığımız Psikometrik Ölçüm Araçları
 1. Yaşam Doyumu Ölçeği
 2. UCLA Yalnızlık Ölçeği – III
 3. Başetme Yolları Ölçeği
 4. Stres Değerlendirme Ölçeği (Süreklilik Formu)
 5. Stres Değerlendirme Ölçeği (Durumluluk Formu)
 6. Duygusal Başa Çıkma Ölçeği (Süreklilik Formu)
 7. Duygusal Başa Çıkma Ölçeği (Durumluluk Formu)
 8. Psikolojik Dayanıklık Ölçeği
 9. Gelişme ve Büyüme Ölçeği
 10. Uyarlanmış Cep Telefonu Kullanım Alışkanlıkları Ölçeği
 11. Uyarlanmış Cep Telefonu Bağımlılığı Ölçeği
 12. Ev Hanımlarında Tükenmişlik Ölçeği
 13. Yeme Tutum İnanç Ölçeği
 14. Kaygı Duyarlılığı Ölçeği - 3
 15. Sosyal Beğenirlik Ölçeği (Beşli Likert Form)
 16. Sosyal Beğenirlik Ölçeği (İkili Form)
 17. Kendini Sansürleme İsteği Ölçeği
 18. Olumlu ve Olumsuz Deneyim Ölçeği
Türkiye'deki Diğer Psikometrik Ölçüm Araçları
 1. Maudsley Obsesif Kompulsif Ölçeği
 2. Alkol Bağımlılığı Testi
 3. Beck Kaygı Envanteri
 4. Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Ölçeği
 5. İçme Nedenleri Anketi Gözden Geçirilmiş Formu
 6. Beck Umutsuzluk Ölçeği
 7. Sınav Kaygısı Ölçeği
 8. İntihar Olasılığı Ölçeği
 9. Alkol Kullanım Bozuklukları Tanıma Testi
 10. Yeme Tutum Testi (YTT-40)
 11. Genel Sağlık Anketi
 12. Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği
Kişilik-Psikopatoloji Testleri
 1. Kişilik ve Sağlık Anketi
 2. Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri