Doç. Dr. Mithat DURAK Klinik Psikolog

İnsanlığın geleceği etik değerlerle bezenmiş bilimsel çalışmalara bağlıdır. Bilimden bağımsız gelecek sadece korku yaratır.
Mithat DURAK, 05.02.2009, Bolu

TÜBİTAK 2219 PROJESİ: Ahıskalı Türk Topluluğunda İleri Yaş Depresyonunu ve Kaygıyı Yordayan Baş Etme Stilleri

Araştırma Charlotte'da yaşayan 60 yaş ve üzeri Ahıskalı Türk bireylerle gerçekleştirilmiştir. Araştırma Künyesi aşağıdadır.

 

Research Title: Coping Styles Predicting Late-Life Depression and Anxiety in the Meskhetian Turkish Community in Charlotte

Research Scene: Gerontology Program, College of Liberal Arts & Sciences, The University of North Carolina at Charlotte

Director: Prof. Dr. Dena Shenk