Doç. Dr. Mithat DURAK Klinik Psikolog

İnsanlığın geleceği etik değerlerle bezenmiş bilimsel çalışmalara bağlıdır. Bilimden bağımsız gelecek sadece korku yaratır.
Mithat DURAK, 05.02.2009, Bolu

Adjustment Mid-term Results

7.12.2016Doç. Dr. Emre ŞENOL-DURAK

No

ID

Correct Answers

Incorrect Answers

MT1/100

1

140209056

20,00

10,00

67

2

140209069

14,00

16,00

47

3

140209050

18,00

12,00

60

4

140209028

14,00

16,00

47

5

140209067

19,00

11,00

63

6

140209068

18,00

12,00

60

7

140209017

22,00

8,00

73

8

130209070

19,00

11,00

63

9

130209069

14,00

16,00

47

10

140209066

15,00

15,00

50

Max.

22,00

16,00

73,00

Min.

14,00

8,00

47,00

Mean

17,30

12,70

57,70

Std. Dev. 

2,87

2,87

9,37

yorum